PowerTech

Consulting & Outsourcing

SERVICII

Consultanță pentru obținerea de finanțare

Finanțarea este esențială pentru dezvoltarea unui proiect de succes de aceea oferim servicii de identificare a celor mai potrivite soluții de finanțare pentru proiectele clienților noștri, precum și servicii de elaborare a cererilor de finanțare și a anexelor necesare.

Servicii de management ale contractului de finanțare

Un proiect de succes presupune atingerea tuturor obiectivelor propuse, respectându-se limitele financiare și temporale. Pentru reușita acestuia, credem că sunt esențiale o gestionare bună a proiectului conform principiilor managementului de proiect…

Servicii de ofertare

În această piață în continuă schimbare în care experiența este un premergător al succesului, experiența noastră se transpune în servicii integrate de identificare a oportunităților de ofertare, respectiv consultanță în ofertare pentru …

Servicii de derulare a proiectelor

Experiența acumulată de compania noastră se reflectă în servicii de implementare a proiectelor care includ consultanță în management de proiect, în implementarea și livrarea proiectelor IT, revânzarea și distribuția produse IT, consultanță de product management și servicii de instruire.

Asistență și servicii conexe pentru managementul fondurilor europene

Deoarece credem în necesitatea unei dezvoltări sustenabile bazate pe o absorbție eficientă și transparentă a fondurilor structurale în România, oferim asistență și servicii conexe pentru managementul fondurilor europene adresate deopotrivă beneficiarilor din mediul public sau privat…

Servicii administrative

Pentru că ne dorim să oferim clienților noștri soluții complete, oferim suport partenerilor noștri și prin serviciile auxiliare cum ar fi: traduceri profesionale realizate de către traducători autorizați de către Ministerul Justiției, servicii de tipărire documente, atât cele aferente răspunsurilor la…

Cine suntem?

PowerTech Consulting & Outsourcing este o companie care activează de peste 4 ani pe piața serviciilor de consultanță și care oferă servicii complete pentru obținerea și derularea proiectelor cu finanțare nerambursabilă și elaborarea ofertelor tehnice în vederea participării la achiziții publice având o echipă de peste 60 de profesioniști specializați în diverse domenii.

http://www.powerconsult.ro/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_graph_increase.svg
Pentru că avem cei mai buni specialiști

Suntem o echipă formată din specialiști din diverse domenii (IT&C, finanțe, marketing, consultanță, inginerie) cu o experiență profesională bogată ceea ce ne permite să abordăm cu profesionalism toate ariile de expertiză necesare pentru elaborarea unui proiect de succes.

http://www.powerconsult.ro/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_layers2.svg
Pentru că oferim servicii variate

Ne diferențiem prin capacitatea de a furniza servicii complete integrate de la etapele incipiente și crearea planului de proiect și până la punerea în producție și acceptanța finală a proiectului.

Pentru că avem cei mai buni specialiști

Suntem o echipă formată din specialiști din diverse domenii (IT&C, finanțe, marketing, consultanță, inginerie) cu o experiență profesională bogată ceea ce ne permite să abordăm cu profesionalism toate ariile de expertiză necesare pentru elaborarea unui proiect de succes.

http://www.powerconsult.ro/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_graph_increase.svg
http://www.powerconsult.ro/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_layers2.svg
Pentru că oferim servicii variate

Ne diferențiem prin capacitatea de a furniza servicii complete integrate de la etapele incipiente și crearea planului de proiect și până la punerea în producție și acceptanța finală a proiectului.

http://www.powerconsult.ro/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_todolist_pen.svg
Pentru că am dat dovadă de responsabilitate și profesionalism

În proiectele în care am fost implicați am dat dovadă de responsabilitate și profesionalism, lucru demonstrat atât de succesul acestora, cât și de colaborările pe termen lung pe care le avem cu clienții noștri. Suntem o echipă matură și implicată care înțelege provocările și riscurile derulării unui proiect cu finanțare nerambursabilă și care își asumă responsabilitatea pentru munca depusă.

http://www.powerconsult.ro/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_life_buoy.svg
Pentru că ne pasă de clienții noștri

Tratăm fiecare client ca pe un partener alături de care derulăm proiectul, transformând obiectivele acestuia în obiective comune și depunând efort pentru a-i cunoaște cultura organizațională și constrângerile până la punctul de a ne identifica cu el, astfel încât să avem o înțelegere completă și corectă asupra nevoilor sale în fiecare etapă de implementare.

Pentru că am dat dovadă de responsabilitate și profesionalism

În proiectele în care am fost implicați am dat dovadă de responsabilitate și profesionalism, lucru demonstrat atât de succesul acestora, cât și de colaborările pe termen lung pe care le avem cu clienții noștri. Suntem o echipă matură și implicată care înțelege provocările și riscurile derulării unui proiect cu finanțare nerambursabilă și care își asumă responsabilitatea pentru munca depusă.

http://www.powerconsult.ro/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_todolist_pen.svg

 

http://www.powerconsult.ro/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_life_buoy.svg

 

Pentru că ne pasă de clienții noștri

Tratăm fiecare client ca pe un partener alături de care derulăm proiectul, transformând obiectivele acestuia în obiective comune și depunând efort pentru a-i cunoaște cultura organizațională și constrângerile până la punctul de a ne identifica cu el, astfel încât să avem o înțelegere completă și corectă asupra nevoilor sale în fiecare etapă de implementare.

Pentru că prețuim inovația și inventivitatea

Încă de la început, am vrut să fim implicați în proiecte care să ne provoace cum ar fi cele care presupun activități de cercetare – dezvoltare, fie prin tehnologiile folosite.

http://www.powerconsult.ro/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_lightbulb.svg

http://www.powerconsult.ro/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_cup.svg
Pentru că obținem rezultate de calitate

Proiectele din portofoliul nostru dovedesc că obținem rezultate de calitate indiferent de domeniul acestora sau de provocările apărute pe parcurs.

http://www.powerconsult.ro/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_lightbulb.svg
Pentru că prețuim inovația și inventivitatea

Încă de la început, am vrut să fim implicați în proiecte care să ne provoace cum ar fi cele care presupun activități de cercetare – dezvoltare, fie prin tehnologiile folosite.

http://www.powerconsult.ro/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_cup.svg
Pentru că obținem rezultate de calitate

Proiectele din portofoliul nostru dovedesc că obținem rezultate de calitate indiferent de domeniul acestora sau de provocările apărute pe parcurs.

Sistemul de Management al Calității – ISO 9001

ISO 9001 (ISO 9001:2008) este standardul cu cea mai largă răspândire și aplicare în ceea ce privește asigurarea îndeplinirii condițiilor de calitate ale bunurilor și serviciilor pe care un furnizor le livrează clienților săi.

ISO 9001:2008 conferă o mai mare înțelegere a proceselor organizației, ce implică angajamentul ferm al managementului, definirea clară a responsabilităților și autorităților, comunicarea internă și externă îmbunătățită, utilizarea mai eficientă a resurselor și reducerea costurilor de neconformitate.

Sistemul de management de mediu – ISO 14001

Scopul declarat al standardului ISO 14001 este de a susține protecția mediului și de a preveni poluarea printr-un management sistematic de mediu cu privire la zonele și activitățile care au un impact asupra acestuia.

Standardul ISO 14001 furnizează un instrument de lucru care permite organizației să atingă și să controleze sistematic nivelul de performanță de mediu pe care și l-a fixat.

Prin implementarea unui sistem de management de mediu , problemele de mediu ale organizației sunt gestionate controlat, în vederea minimizării impactului de mediu al activității organizației : cerințele legale, managementul deșeurilor, aspectele de mediu identificate și evaluate, etc.

Sistemul de management al sănătății și securității ocupaționale – OHSAS 18001

OHSAS 18001:2007 este standardul internațional privind Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale, ce oferă acele măsuri necesare pentru controlul riscurilor în domeniul sănătății și securității muncii și pentru îmbunătățirea performanțelor în acest domeniu.

Sistemul de management al securității informațiilor – ISO 27001

ISO 27001 este un standard care prevede cerințe pentru proiectarea, implementarea și certificarea unui sistem de management al securității informațiilor care ajuta organizația să-și stabilească și să realizeze politici de securitate informaționala și obiective în concordanță cu cerințele legale aplicabile activității desfășurate.
Standardul are la baza următoarele principii care definesc securitatea informației: confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informației. Abordarea acestui standard asigura o securitate pe termen lung bazându-se pe implementarea de politici, proceduri și metode de securitate destinate protejării informațiilor și resurselor organizațiilor. Prin reducerea la maximum a riscurilor se garantează că sistemul de management este funcțional și îndeplinește cerințele operaționale ale companiei, așteptările clienților și se conformează legislației în vigoare.

Sistemul de Management al Serviciilor în Domeniul Tehnologiei Informației – ISO 20000

ISO 20000 este primul standard internațional care definește cerințele pentru managementul serviciilor IT. Obiectivul acestui standard este crearea unui sistem de management care să permită gestionarea eficientă și eficace a serviciilor IT. Standardul ISO 20000 promovează adoptarea unei abordări integrate a proceselor pentru a furniza în mod eficient servicii care îndeplinesc cerințele afacerii și ale clienților. Furnizorilor de servicii li se cere îmbunătățirea calității, costuri mai mici, o mai mare flexibilitate și răspuns mai rapid pentru clienți. Un sistem de management al serviciilor IT oferă un nivel ridicat de satisfacție a clientului.

În căutare de servicii profesioniste pentru următorul proiect?